Transcultureel systemisch werk en opstellingen
door: Hilbrand Westra

 De essentiële vraag is niet of je geslaagd bent je geluk te verwezenlijken omdat je materieel welgesteld bent, maar of je een essentieel gevoel van verbondenheid kunt ervaren zonder je wortels te ontkennen. Zodat geluk en liefde niet langer en alleen maar een materieel beeld is, maar een wezenlijk onderdeel uitmaakt van je bestaan.”

 Hilbrand Westra

 Verbonden Bestaan

INTRODUCTIE

Hilbrand Westra - Het onderwerp TransCultureel Systemisch Werk (TCSW) en opstellingen is eigenlijk, vanaf het moment dat het fenomeen familieopstellingen in beeld kwam, een onderdeel geweest van het familieopstellingswerk. Bert Hellinger heeft vanaf de eerste dag hier altijd aandacht aan besteed in de vorm van verplaatste, ontbrekende en/of vermiste familieleden in het systeem door emi- en/of immigratie, oorlogssituaties (in andere landen en op ander grondgebied) adoptie of problemen in multiculturele en interraciale huwelijken en relaties.

Echter de complexiteit van specifieke achterliggende dynamieken werd vaak niet altijd helder belicht of ging op aan de metadynamische realiteit, bijvoorbeeld door collectieve krachten die verwijzen naar politieke en of culturele belangen van de opstelling of visie van opstellers. Afgelopen jaar heb ik de gelegenheid gehad om met Hellinger hierover opnieuw van gedachten te wisselen. Hij erkende niet alleen dat dit grote en ingewikkelde materie betreft, maar dat hier ook relatief weinig aandacht aan gegeven wordt vanwege de verstrikking waarin veel opstellers zelf verkeren. Hij gaf me het advies dat ik dit werk vooral verder moest uitwerken als mijn hart daar ligt.

Sinds mijn opleiding bij wijlen Wolfgang Könighaus, waaronder ook een aantal jaren specifiek is gewijd aan TCSW, heb ik sindsdien dit werkveld als één van mijn specialisaties verder ontwikkeld welke ik graag met vakgenoten en geïnteresseerden wil delen.

DOEL

De workshop voor het congres 'Ontwikkelingen binnen het systemisch werk' zal dan ook in het teken staan van:

  • het leren van de basisprincipes voor het TCSW en opstellingen;
  • bewegingen die in het eigen systeem plaats vinden en ongezien vat hebben op de opsteller (ik noem dat ook wel eens de dynamische projectie);
  • de dynamische effecten van verplaatsing en migratie in familieverbanden en de gevolgen daarvan in en voor diverse samenlevingen.

 Effecten van migratie en verplaatsing

Ik zal enkele valkuilen, ongebruikte kennis van deelnemers en 'veel herhaalde aannames in het opstellingswerk' belichten. Met andere woorden: veel potentie  van de cliënt en zijn systeem, van de opsteller en van de opstelling zit vaak dichter bij de bron van de vraag dan we vaak denken.

Ik zal in deze workshop de assen Afstamming-Verwantschap-Nationaliteit, Hechting-Binding-Loyaliteit en Ordening-Binding-Balans in kader van autonomie, afstand en nabijheid toelichten en met de deelnemers uitdiepen.

 

BIJDRAGE

De bijdrage die ik wil leveren met het TCSW aan dit congres is een aanvullend inzicht geven in het Systemisch werk en opstellingen en de oplopende spanning binnen huidige maatschappelijke ontwikkelingen. In zekere zin is het mijn wens dat het TCSW kan dienen als een weg naar verzoening. Het uitgangspunt dat Könighaus in gedachten had bij het introduceren van dit werk.