Opleiding

Na dit congres kunnen degenen die een opleiding systemisch werk hebben gevolgd aan een intensieve vervolgopleiding deelnemen. Deze opleiding is gericht op het werken met 'genetics of culture' en de weg naar 'transculturaliteit'. 
Er wordt, onder andere, gewerkt aan een juiste plaats en houding van de begeleider in het werk met mensen die van stress naar trauma zijn gegaan, met mensen wier hart op een ander plaats ligt dan hun geest en lichaam, met mensen die verdwaald zijn in het woud van goedbedoelende hulpverleners.

Het ervaren en inzicht verkrijgen over systeemdynamieken van grote systemen, zoals macht en afhankelijkheidsrelaties, krijgt aandacht. Het ontwarren van dergelijke systemen en hun invloed op het individu, zal tijdens de opleiding een belangrijke plaats krijgen. 

Leer te herkennen of er een masculiene of een feminiene invalshoek is gekozen door het systeem van de cliënt. Leer te herkennen welke landen en culturen gericht zijn op het individualisme en welke op collectiviteit. Leer te herkennen welke innerlijke houding helpt bij deze verschillen. Leer te herkennen welke gevolgen het heeft om te leven in de jou omringende cultuur. Leer te werken met culturen die anders zijn dan de cultuur waar jij in opgevoed bent.

De opleidingsjaren worden in blokken aangeboden met verschillende thema's: 

Eerste jaar: 
 • Afstamming en afkomst.
 • Migratie en verplaatsing.
 • Geld en bezit.
 • Oorlog en verlies.
Tweede jaar:
 • Bindingsprocessen in groepen.
 • Ordening in organisaties.
 • Conflictdynamieken.
 • Verzoening en integratie.

Gelijk met deze thema's lopen andere leerlijnen:

 • Wie ben ik, wie ben jij en hoeveel invloed heeft een systeem. Waar kan je dit aan merken?
 • De grenzen van het systeem.
 • De persoonlijke bescherming bij het benaderen van een ander systeem.
 • Hoe verlaat je jouw eigen positie en kan je zonder 'grote' mening met de ander communiceren?
 • Eer en schuld als dynamieken binnen systemen en culturen.
 • Plaats, Positie en Rol leren herkennen.
 • Leer te herkennen welke innerlijke houding jou helpt bij verschillen.

Veel zal er onder supervisie getraind worden. Casussen worden ingebracht (ook live). Ontwikkelingsverslagen worden gevraagd. In het tweede jaar onderzoeksverslag van een deelaspect van het transcultureel systemisch werken. In dit jaar laat de deelnemer zien hoe hij of zij systemisch werkt (op video of live). 
Theorie wordt afgewisseld met ervarings- en ontwikkelingsgerichte lessen. 

Toelating: Minimaal basisopleiding systemisch werk met opstellingen. Toelatingsgesprek met toetsing. Gestreefd wordt naar een groep met diversiteit; verschillende achtergronden met 'dezelfde' interesse.
De opleiding zal twee jaar duren: na het eerste jaar ontvangt iedere deelnemer een certificaat. Aan het einde van het tweede jaar zal er een kundigheidtoetsing zijn, waarna een diploma wordt uitgereikt.
Een leerjaar heeft 14 dagen: blokken van twee dagen op zaterdagen en zondagen.
Daarnaast vraagt het tijd om te lezen, te studeren en te schrijven.
Na het eerste blok wordt er een oefengroep geformeerd. Na het derde blok wordt er een individueel supervisiegesprek van 1 uur gehouden.
Na de opleiding volgen terugkomdagen: enkele dagen per jaar de nieuwste ontwikkelingen.
Docenten: Hans van den Berg (De Verheldering) en Hilbrand Westra (Alfa Omnia Academy) en gespecialiseerde gastdocenten.
Kosten: zullen later bekend gemaakt worden.
Plaats: Hoofddorp.